представяне и контакти проекти и обекти градински център

 

проектиране и изграждане на зелените площи на ГКПП "Кулата";

проектиране и изграждане на зелените площи на ГКПП "Златарево";

озеленяване околното пространство и екстериорно озеленяване
   на сградата на Национална Агенция по приходите - гр.Стара Загора;

озеленяване околното пространство на Национален стадион
   "Васил Левски";

паспортизация на всички обекти на "Софийска вода" АД:

   1. ПСОВ "Кубратово"

   2. ПСПВ "Бистрица"

   3. ПСПВ "Панчерево"

   4. Всички резервоари и помпени станции на "Софийска вода" АД;

озеленяване вътрешен двор, изработка и доставка на паркова мебел
   за МО;

резитби и премахване на дървета и храсти за освобождаване
  трасетата на   "Топлофикация - София" АД за извършване на
  профилактични   ремонти;

поддържане зелени площи на паркова територия на Софийска
  Духовна Семинария "Св.Иван Рилски".

участие като подизпълнител на финансиран проект по ФАР - програма
   "ЕКСЕС 2000", за почистване коритото на р. Арда.

озеленяване и поддържане на частни вилни имоти.

проектиране на различни обекти за озеленяване.

      3d план - обект "Св. Влас"          вертикално планиране - обект "Св. Влас"

      дендрологичен проект          вертикално планиране         трасировъчен проект

      детайл 1         детайл 2 - водно огледало

връщане горе

 
  logo Жиро-М © 2005. Дизайн и кодиране: orangevo.com, © 2005. Фотографии в страницата: архив на Жиро-М, © 2009